Marijo Maračić FIVE - Pet minuta d.o.o

Marijo Maračić radi u IT-u više od 14 godina. Od srpnja 2007 do srpnja 2014 radi kao znanstveni novak na FER-u u Zagrebu i bavi se računalnim vidom, raspoznavanjem uzoraka i biometrijom. Od 2014 do 2017 radi u IGEA-i, IN2 grupa na geografskim informacijskim sustavima (GIS) gdje implementira kompleksne sustava temeljene na metamodelima u skladu sa specifikacijom kupca i pokriva sve slojeve developmenta: baze podataka (PostgreSQL, SQL server i Oracle), backend u Javi (Spring) i frontend (Sencha Ext i Angular 2). Od rujna 2017 do travnja 2022 radi u CROZ-u, najčešće u području telekomunikacija i implementira mikroservisne arhitekture i mikroservise u Spring Boot-u s Kafkom kao komunikacijskim kanalom. Od travnja 2022 radi u Pet minuta u području brodskog transporta gdje implementira i dizajnira aplikacije sa React frontendom i backend mikroservisima koje generiraju brodske rute u Spring Boot-u.

Predavanja

Organizatori

Konferenciju organiziraju Hrvatska udruga Oracle korisnika i Hrvatska udruga Java korisnika. 

Prati nas na Facebooku

Novosti, fotografije i zanimljivosti objavljujemo na službenoj Facebook stranici JavaCro konferencije.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz JavaCro objavljujemo i na Twitteru!

Platinasti pokrovitelj

Zlatni pokrovitelji

Srebreni pokrovitelj

Medijski pokrovitelj